Om Claus Wiegand Larsen

Med mere end 30 års erfaring i bygge- og anlægsbranchen og en baggrund som bygningsingeniør og en Master i Business Administration, har Claus Wiegand Larsen udviklet en stærk forretningssans og lederevner i byggebranchen med fokus på større komplicerede og krævende byggeprojekter samt forretnings- og projektudvikling

De seneste 22 år har Claus besat flere lederstillinger med resultat-, budget- og personaleansvar. Han har udviklet en bred ledelseserfaring med planlægning, styring og implementering af bygge- og anlægsprojekter, hvor kreativitet, innovation, kommunikation og tværfagligt samarbejde har været nøgleparametre.

Claus Wiegand Larsen har forestået ansvar for masterplanudvikling, udarbejdelse af feasibilitystudier og finansielle modeller i tæt samarbejde med rådgivere, myndigheder, operatører/driftsselskaber og finansielle institutioner. Herunder har Claus Wiegand Larsen også været ansvarlig for markedsanalyser, risikohåndtering samt håndtering af garanti og forsikringsforhold.

Claus Wiegand Larsen har stor erfaring indenfor strategisk planlægning samt kontrakt- og projektledelse. Claus Wiegand Larsen forstår og værdsætter samarbejdet mellem klienter, arkitekter, entreprenører, konsulenter og rådgivere og har stor erfaring i at arbejde med både private og offentlige virksomheder. Herunder også erfaring med både projektselskaber samt OPP-projekter fra både ind- og udland.

Claus Wiegand LarsenClaus Wiegand Larsen har været ansvarlig for adskillelige multi-discipline projektteams og har stor erfaring på området, ikke blot i den daglige ledelse, men også i planlægning, udbud, design processen, ’value-enginering’, implementering og drift.

Claus Wiegand Larsen har stor erfaring med programmerings- og brugerprocesser samt stærke kompetencer inden for udbuds-og aftaleforhold.  Herunder specifikke styrker med en bred vifte af projektsamarbejdsformer, selskabsstrukturer og kontraktstandarder (AB92, ABT 93, ABR89, FIDIC, JCT, mfl), samt indsigt og erfaring med blandt andet BIM, BREEAM, RIBA ol. Han har stor indsigt i flere lovmæssige og juridiske standarder og har gode dokumenterede forhandlingsevner og indsigt i politiske beslutningsprocesser, herunder også EU-udbudsregler.

Overordnet kan Claus Wiegand Larsens kompetencer beskrives som følger

  • Ledelse af tværfaglige projektgrupper og afdelinger.
  • Dokumenterede færdigheder i forhandlingsteknik og juridisk indsigt.
  • Fokus på effektive ressource-, omkostnings- og risikostyringssystemer i forhold til stramme tidsplaner, kvalitet og sikkerhed.
  • Holistisk tilgang til processer, rådgivning og ledelse i forhold til program, kvalitet, tidsplan, økonomi, bygbarhed, drift og vedligehold samt projekt- og idegrundlaget i øvrigt.
  • Gode netværks- og samarbejdsevner. Udviklings- og forretningsorienteret.
  • Indsigt i politisk styrede beslutningsprocesser og projekter.

Claus Wiegand Larsen er karakteriseret som en energisk, resultatorientereret og motiverende person med solid ledelses-, salgs- og kommunikationserfaring. Han værdsætter at deltage som en del af et team og medvirke til løbende sparring med kollegaer og samarbejdspartnere. Herudover besidder han gode sprogfærdigheder (engelsk, fransk, tysk, hollandsk, norsk og svensk), altid i godt humør, fleksibel, værdsætter socialt samvær med fokus på at samle teamet om de fastsatte visioner, strategi og fastsatte mål.