Claus Wiegand Larsen – Projektchef og bygningsleder med international profil

Hvem er Claus Wiegand Larsen?

Claus Wiegand LarsenJeg har været beskæftiget i snart 35 år i byggebranchen med erfaring fra små som store bygge-og anlægsprojekter i Danmark som internationalt. Mine opgaver har været lige fra havnebyggerier på Færøerne, vandforsyningsprojekter på Sri Lanka og logistik og shopping centre i Ungarn til ombygning af National museet i København, kontorbyggerier, projekt- og masterplanudvikling og OPP projekter i Skotland.

Jeg har været ansvarlig for eller involveret i nogle af de største og mest prominente byggerier i Danmark, herunder Operaen, Royal Arena og senest Mærsk Tårnet; udvidelse til Panum. Milliardbyggerier som med sin størrelse og kompleksitet er helt unikke og kræver en stort overblik og ledelsesmæssig erfaring.

Jeg har arbejdet sammen med en lang række danske og internationale rådgiver og konsulentvirksomheder, samt nogle af mest anerkendte internationale arkitektvirksomheder. Kombineret med at jeg også har erfaring som entreprenør, bygherre, developer og rådgiver har det givet mig en særlig flair og indsigt i samarbejde og håndtering af forskelligartede nationaliteter, kulturer og værdisæt.

Gennem de seneste 2o år har jeg besat lederstillinger for selskaber, forretningsenheder og multi-discipline projektteams for både offentlige og private. Jeg har arbejdet med betydningsfulde fonde og har indgående kendskab til politiske processer/kommunikation. Herudover har jeg stor erfaring med strategisk planlægning, markedsanalyser, personaleledelse, forretningsudvikling og byggeledelse.

Jeg arbejder meget målorienteret, analytisk og energisk. Jeg går aktivt og passioneret ind i de opgaver, jeg påtager mig, og med min personlighed er jeg med til inspirere medarbejdere, kolleger og forretningspartnerer. Jeg tager initiativ, søger effektivisering, besidder gode sprogfærdigheder og har evnen til at fokusere på kritiske opgaver og er ikke bange for at tage beslutninger.

Succesen for de fleste bygge- og anlægsprojekter er ofte baseret på en kompetent byggeledelse, et bygbart projekt fra rådgiverne og en bygherre, som tager ansvar og involverer sig aktivt i byggeprocessen.

Det handler om samarbejde på tværs af en lang række virksomheder og interessegrupper. Bygherre, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og myndigheder. Alle som har en fælles interesse i at få skabt eller etableret et byggeri – men som alligevel udgør selvstændige enheder, der har deres eget regelsæt og ansvar for en ledelse, bestyrelse eller ejer.

Hvert byggeri er unikt på sin egen måde i forhold til form, størrelse, placering, økonomi, tidsplan, samarbejdspartnerne mv. – hertil kommer nye miljøkrav, lovgivning, teknologier – alt, som ofte gør, at der er udfordringer med kvalitet, forsinkelser og budgetoverskridelser. Læg hertil fagforeninger, materialesvigt, udenlandsk arbejdskraft, interessekonflikter, vind og vejr – den mindst fejl eller uventede hændelse kan have vitale konsekvenser for et byggeri.

Intet nyt her – men kan vi ikke blive bedre i branchen? Måske en anden måde at binde processerne sammen, skabe bedre forståelse for det fælles mål der er for det pågældende byggeri. Hvordan sikres der et bindeled på tværs af individer og organisationer, som måske aldrig har mødt hinanden før projektets opstart.

Starten kan være, at der anvendes mere tid og ressourcer på at binde ’teamet’ sammen, kommunikere vision og målet samt sikre, at samarbejdet også bliver vedligeholdt gennem byggeprocessen.